Σχολές ΑϊκίντοΚαρέας Αττικής

Σχολές Αϊκίντο σε περιοχές του Ν. Αττικής

λογότυπο σχολής

Athens Aikido Society

Αϊκίντο Κορίου Μπούντο
Το Dojo του Καρέα της Αθηναϊκής Λέσχης Aikido, είναι το παλαιότερο Aikido Dojo στην Ελλάδα