Πρέινγκ Μάντις Κουνγκ Φου

39-01.jpg

Έχοντας πάρει την ονομασία του από το έντομο που στην Ελλάδα αποκαλούμε στην καθομιλουμένη «αλογάκι της παναγίας» και στην επιστημονική ορολογία «μάντισσα» (η αγγλική τους ονομασία είναι «praying mantis», δηλαδή «μάντης που προσεύχεται»), το συγκεκριμένο στιλ κουνγκ φου χωρίζεται σε δύο μεγάλες σχολές, αναλόγως της περιοχής προέλευσής του: το βόρειο στιλ πρέινγκ μάντις (ή τονγκ λονγκ τσουάν) έχει την καταγωγή του στην παραθαλάσσια επαρχία Σαντόνγκ της βόρειας Κίνας, ενώ το νότιο στιλ πρέινγκ μάντις (ή ναμ πάι τονγκ λονγκ) προέρχεται από την εθνότητα Χάκα η οποία ζει ακόμα στις νότιες περιοχές της χώρας (Γκουανγκντόνγκ, Φουτζιάν, Χουνάν κ.α.) Το βόρειο στιλ πρέινγκ μάντις (το οποίο με τη σειρά του χωρίζεται σε αρκετά υπό-στιλ) φαίνεται να ξεκίνησε κάποια στιγμή την περίοδο της δυναστείας Μινγκ (1368-1644), ενώ το νότιο, είναι μάλλον μεταγενέστερο και προσδιορίζεται στα τέλη της δυναστείας των Μαντσού/Τσινγκ (1644-1912). Παρόλη την κοινή τους ονομασία, τα δύο στιλ δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους αν και υποτίθεται ότι και οι δύο οφείλουν την ονομασία αυτή στο ότι κάποιος από τους ιδρυτές παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο μάχεται το συγκεκριμένο έντομο και εμπνεύστηκε απ’ αυτόν.

Χωρίς να θέλουμε να επεκταθούμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, το βόρειο στιλ πρέινγκ μάντις είναι αυτό που θυμίζει ίσως περισσότερο τον τρόπο που συμπεριφέρεται το έντομο όταν μάχεται· ο τρόπος που συχνά τοποθετούνται τα χέρια στο πρέινγκ μάντις κουνγκ φου, τόσο για άμυνα και μπλοκ όσο και για επίθεση θυμίζει τις αρπάγες στα πόδια του εντόμου και οι τεχνικές του, συνεχόμενες και πολύ γρήγορες χρησιμοποιούν συχνά την εκτροπή της επίθεσης του αντιπάλου. Το νότιο στιλ, αν και επίσης ειδικεύεται στις τεχνικές από μικρή απόσταση, περιλαμβάνει πιο κοντές και πιο εκρηκτικές κινήσεις καθώς και χαμηλά λακτίσματα που επιτρέπουν στον αμυνόμενο να διατηρεί την ισορροπία του και να καταφέρνει χτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον επιτιθέμενο.


Εξοπλισμός: Μαύρη ή λευκή κινέζικη φόρμα (σακάκι, παντελόνι) και ίσια παπούτσια, αθλητικά ή τύπου «κουνγκ φου».


×
Πανελλήνιος οδηγός πολεμικών τεχνών

Κουπόνι Δωρεάν Μαθημάτων

Κερδίσατε 2 δωρεάν μαθήματα γνωριμίας στις συνεργαζόμενες σχολές του Πανελλήνιου Οδηγού Πολεμικών Τεχνών!

Κατεβάστε το κουπόνι