Σχολές ΑϊκίντοΠεριστέρι Αττικής

Σχολές Αϊκίντο σε περιοχές του Ν. Αττικής

λογότυπο σχολής

NishiMachi Dojo-Aikido Περιστέρι

Αϊκίντο Παιδικά τμήματα
Το Aikido είναι μια παραδοσιακή πολεμική τέχνη της οποίας οι ρίζες εντοπίζονται στις αρχές του 19ου αιώνα.