Αγώνες

εικόνα άρθρου
Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σεμινάριο & εξετάσεις Διαιτησίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ, από τον πρόεδρο Άρη Κραββαρίτη, αντιπρόεδρο Αρσενιάδη Δημήτριο και γραμματέα Αναστασιάδη Δημήτριο