Σχολές Πολεμικών Τεχνών για παιδιάΝ. Αρκαδίας

Σχολές για παιδιά σε περιοχές του Ν. Αρκαδίας

λογότυπο σχολής
Το Σότοκαν Καράτε-Ντο  είναι μια παραδοσιακή Ιαπωνική πολεμική τέχνη που συνδυάζει τη γνώση φυσικών, τεχνικών και νοητικών ικανοτήτων όπως είναι η αυξημένη αίσθηση του συγχρονισμού, της απόστασης και του Κι,