Σεμινάριο Αϊκίντο στη Κομοτηνή και Σουφλί

εικόνα άρθρου

Σεμινάριο Αϊκίντο στη Κομοτηνή και Σουφλί, με τον δάσκαλο Πέτρο Μουλαγιάννη(5ο νταν Αϊκικάι), θα διεξαχθεί στις 4-5 Μαρτίου 2023.


Για περισσότερες πληροφορίες: 6989 634134