Η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές του Χάκκο Ρίου Ζίου Ζίτσου

εικόνα άρθρου
Η 3 βασικές αρχές του Χάκκο Ρίου που προσδιορίζουν και την φιλοσοφία του: της μη πρόκλησης (ιντομάζου) μη αντίστασης (σακαραουάζου) και μη τραυματισμός (κιζουτσουκέζου) έχουν μεν πρακτική εφαρμογή σε τεχνικό όσο και σε τακτικό επίπεδο μιας αμυντικής ενέργειας, αλλά συγχρόνως προσφέρουν και μια άλλη αντιμετώπιση στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, που στατιστικά μπορεί να αποβεί πιο χρήσιμη στην καθημερινή μας ζωή.

Στο τεχνικό επίπεδο η έννοια της μη πρόκλησης έχει σχέση με την χαλαρότητα κατά την εκτέλεση της τεχνικής η οποία δεν δίνει έναυσμα στον αντίπαλο να αντιδράσει και να αντισταθεί.

Η μη αντίσταση είναι συνυφασμένη με την έννοια του Τζου και την χρησιμοποίηση της δύναμης του αντιπάλου και όχι της αντίστασης στην δύναμη αυτή.

Ο μη τραυματισμός του αντιπάλου πέραν της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης μιας επίθεσης επιδρά ενισχυτικά στην έννοια της χαλαρότητας διότι αντιμετωπίζοντας τον επιτιθέμενο σαν κάποιο που πρέπει να ελεγχθεί και όχι να καταστραφεί δεν αφήνει τον αμυνόμενο να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του, από το μένος του, με ευεργετικά αποτελέσματα στην δυνατότητα του να αξιολογεί την κατάσταση ,λόγω της νηφαλιότητας του.

Στο τακτικό επίπεδο η έννοια της μη πρόκλησης έχει την έννοια της αποφυγής δηλαδή αποφεύγουμε τις συνθήκες εκείνες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια αντιπαράθεση πριν ακόμα εξελιχθεί. Η έννοια της πρόληψης είναι σαφώς καλλύτερη από την έννοια της θεραπείας.

Η έννοια της μη αντίστασης είναι συνυφασμένη με την έννοια της αποκλιμάκωσης η μείωσης της έντασης με την οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί η αντιπαράθεση.
Τελικά η έννοια του μη τραυματισμού σε τακτικό επίπεδο εξουδετερώνει τυχόν δικαστικές προεκτάσεις του συμβάντος και μειώνει τις τάσεις αντεκδικήσεως που θα μπορούσε να έχει ο επιτιθέμενος αν είχε τραυματισθεί κατά την διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Στις καθημερινές μας σχέσεις η μη πρόκληση δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή, προσπαθώντας να μπούμε στην θέση του άλλου για να τον καταλάβουμε, μπορεί να αποφύγει πολλές εντάσεις.

Η μη αντίσταση ,δηλαδή η αποκλιμάκωση, μπορεί να δώσει τέρμα σε μια παρεξήγηση που άλλως θα μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς λόγο.

Τέλος ο μη τραυματισμός δηλαδή αποφεύγοντας να θίξουμε τους συνάνθρωπους μας μπορούμε να κάνουμε να ξεχάσουν μια παρεξήγηση πολύ πιο εύκολα.
Υπό αυτή την έννοια η “Πολεμική Τέχνη” γίνεται Τέχνη για την Ζωή.

Μιχάλης Πετρόπουλος

×
Πανελλήνιος οδηγός πολεμικών τεχνών

Κουπόνι Δωρεάν Μαθημάτων

Κερδίσατε 2 δωρεάν μαθήματα γνωριμίας στις συνεργαζόμενες σχολές του Πανελλήνιου Οδηγού Πολεμικών Τεχνών!

Κατεβάστε το κουπόνι